Kánya

  Szent László római katolikus templom műemléki védettségű késő barokk templomot 1754-ben Szent László tiszteletére gróf Viczay Jóbné, született Ebergényi Eszter építtette fel. A templomhoz 1828-34 között építették a tornyot. Különös értéke a berendezése is: a barokk fi-és mellékoltár és a rokokó gyertyatartók. Felújítása a közelmúltban megtörtént.
A katolikus templom kertjében lévő homokkő kereszt és Nepomuki Szent János szobor 1865-ből származik. Jelenleg mindkettő fehérre meszelt.
Plébánia épülete: Az 1850-ben épült plébánia késő klasszicista stílusjegyeket hordoz. Nemesen letisztult homlokzatképzés, és szép tömegarányok jellemzik. Az épület fejújításra szorul. Értéke, hogy eredeti formajegyeit, nyílászáróinak rendjét és méretét megtartotta.  A plébánia előtti közel száz éves platánfák is helyi védelem alatt állnak.Utotlsó módosítás: 2014-02-19 20:54:59