Somogydöröcske

 

A Koppány-patak völgye Külső-Somogy sajátos hangulatú tájegysége. A patak déli oldalán lévő terület hirtelen, szakadékosan emelkedik ki a völgyből. A Koppány környékén a természeti környezet igen gazdag, a mezőgazdasághoz és az állattartáshoz is jók a talajadottságok. A községbe látogatóknak érdekes látnivalót kínál a Koppány-völgy legmagasabb pontján található József-kilátó, ahonnan megcsodálhatják az egész vidéket.

 A község egyetlen műemléke az 1836-ban épült, klasszicizáló későbarokk stílusú evangélikus templom. Az építmény homlokzatban maradó egyetlen középtornyos teremtemplom. A hajóba benyúló toronytest két oldalán a karzatfeljárók helyezkednek el. Az egyterű hajót a fakarzat pillérei és födéme osztja három részre. A karzat kétoldalt a hajóval azonos szélességű, attól el nem választott félkörös apszis kezdetéig tart; az oltár és szószék (összeépített) tere egységes. Az egész teret egyetlen dongaboltozat fedi, melyet csak a három-három ablak helyén szakít meg egy-egy fiókdonga. A berendezés (karzat, padok) népies, jellegtelen. Figyelemre méltó a szószék-oltár, mely az apszis keleti, ovális ablakával érdekes kompozíciójú megoldást nyújt. 


Az egész falu a múlt hangulatát sugározza érintetlen szépségével. A századfordulón épített sváb lakóházak eltérnek a környékbeli községek portáitól. Nagy részük eredeti állapotában maradt fent napjainkra. A településen található egy nyolcvan épületből álló házsor, amelynek a szakértők szerint nincs párja hazánkban. Csinosítása folyamatosan zajlik, 1998-ban például Luxemburgban átvehették ezért a falu képviselői az Európai Falufelújítási Díjat.

 

Utotlsó módosítás: 2014-02-19 21:25:22